Tel.: +420 724 388 995

Povolování biocidních přípravků

Sestavení dossieru

Strategické
regulatorní poradenství

Analýza
trhu s biocidy

Hodnocení rizik
pro člověka a životní prostředí

Správa
výrobkového portfolia

Právní poradenství
v oblasti biocidů

Laboratorní testování
biocidních výrobků

Vzájemné uznání

Kontrola úplnosti
registrační dokumentace

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.

Poradenství v chemickém průmyslu.

Zpracujeme registrační dokumentaci za vás.

Testování výrobků

Povinnou součástí registrační dokumentace, dossieru, jsou prokázané vlastnosti biocidních výrobků. Prokázání vlastností se provádí skrze testování v akreditovaných laboratořích.

Pro tento účel nabízíme testování v akreditovaných laboratořích, s nimiž spolupracujeme. Díky úzké spolupráci můžeme nabídnout výhodné ceny.


Více zde