Tel.: +420 724 388 995

Inovace

Ředící ventily pro ředění koncentrovaných výrobků

Inovativní řešení pro ochranu před nebezpečnými koncentrovanými výrobky a pro ochranu životního prostředí.

Využití

Chemický průmysl

Díky nové biocidní legislativě již není možné uvádět na trh povolené biocidní přípravky, které jsou klasifi kovány jako žíravé nebo jiným způsobem nebezpečné. Výjimku tvoří ty přípravky, jejichž obal zcela vyloučí jakýkoliv přímý kontakt uživatele s žíravým přípravkem během ředění. Uplatnění nalezne i u výrobků, jež nepodléhají biocidnímu nařízení (REACH).

Potravinářský průmysl

Hledá-li výrobce inovativní způsob, jak uvádět na trh nové typy výrobků nebo způsob, jak snížit náklady na dopravu, ředící ventily jsou to správné řešení. Jsou vyrobeny z materiálů, jež se standardně využívají jako obaly pro potraviny, jsou hygienické.

Farmaceutický průmysl

Všude tam, kde je žádoucí ředit koncentráty zcela hygienickým způsobem (nemocnice a jiná zdravotnická zařízení).

Druhy ředících systémů

1.

Systém s částečně omezeným přístupem ke koncentrovanému přípravku
Řešení vhodné pro profesionální uživatele, u nichž je zapotřebí během režimu povolování sní žit expozici; u méně nebezpečných přípravků jej mohou využívat i neprofesionální uživatelé. V potravinářském průmyslu nalezne využití při míšení nápojů nebo surovin.

2.

Systém s úplným omezením přístupu ke koncentrovanému přípravku
Řešení pro neprofesionální uživatele nebezpečných biocidních přípravků. Např. výrobky klasifikované jako žíravé bez tohoto řešení nemohou být povoleny ani uvedeny na trh.

Výhody

  • Inovativní řešení a inovativní vzhled výrobku
  • Umožňuje nadále dodávat žíravé a jinak nebezpečné výrobky na trh
  • Chrání lidské zdraví
  • Chrání životní prostředí – nedochází k transportu vody kamiony
  • Snižuje náklady na dopravu
  • Nevyžaduje další řešení zamezující otevření obalu dětmi
  • Pro profesionální i neprofesionální uživatele
  • Bezplatné regulatorní služby a poradenství související se zahrnutím ventilů do IUCLID dossieru dle BPR

Spočítejte si, kolik paliva a CO2 ušetříte přepravou koncentrovaných přípravků

Výpočet ušetřeného CO2 (uhlíková stopa)

Roční výroba

Vozidlo

Průměrná vzdálenost rozvoru

Poměr ředění

CO2 faktor

??? tun CO2 (ušetřené množství)

Výsledná hodnota vyjadřuje množství ušetřeného CO2. Výpočet zahrnuje roční produkci výrobku, kapacitu přepravního vozidla, průměrnou spotřebu vozidla, průměrnou vzdálenost, na kterou je přípravek rozvážen, poměr ředění přípravku a množství CO2 vyprodukovaného z 1 kg nafty).

Jeden litr nafty obsahuje 734 g CO2; Oxidační faktor je 0.99 (předpoklad, že se spálí 99% paliva), molekulární váha CO2 (m.w. 44), molekulární váha uhlíku (m.w. 12). Rovnice: 734 x 0,99 x 44/12 = 2,668 (kg) Zdroj: EPA (1 galon = 3,785 l)

Příklad:
Roční výroba 470 tun (Množství vyrobeného přípravku za celý rok.)
Vozidlo 7,5 t (Vozidlo, které společnost využívá k rozvozu přípravku. Hodnota uvedená v tunách vyjadřuje přepravní kapacitu vozidla. Uvedená spotřeba je orientační.)
Průměrná vzdálenost rozvozu 430 km (Hodnota vyjadřuje průměrnou vzdálenost z místa výroby k zákazníkům.)
Poměr ředění 1:9 (Jestliže se přípravek ředí před použitím s vodou, např. v poměru 1:9, znamená to, že se ušetří devět jízd vozidlem.)
CO2 faktor 2,668 (Množství CO2 (kg), které je vyprodukováno spálením jednoho litru nafty.)
Rovnice:
470/7,5 ≐ 63
63 x 20 x (430/100) x 9 x 2,668 = 130,097 tun ušetřeného CO2

Výpočet ušetřeného paliva

Roční výroba

Vozidlo

Průměrná vzdálenost rozvoru

Poměr ředění

??? tun paliva

Příklad:
Roční výroba 470 tun (Množství vyrobeného přípravku za celý rok.)
Vozidlo 7,5 t (Vozidlo, které společnost využívá k rozvozu přípravku. Hodnota uvedená v tunách vyjadřuje přepravní kapacitu vozidla. Uvedená spotřeba je orientační.)
Průměrná vzdálenost rozvozu 430 km (Hodnota vyjadřuje průměrnou vzdálenost z místa výroby k zákazníkům.)
Poměr ředění 1:9 (Jestliže se přípravek ředí před použitím s vodou, např. v poměru 1:9, znamená to, že se ušetří devět jízd vozidlem.) Rovnice:
470/7,5 ≐ 63
63 x 20 x (430/100) x 9 = 48,762 tun ušetřeného paliva

VAR 1.1 RV základní – slouží k mísení koncentrátu ve standardní PET lahvi. Nádoba s koncentrátem je vybavena membránu, k níž je po odšroubování krycího víčka neomezený přístup. Výhodou jsou malé náklady, není též potřeba dodávat k balení druhou nádobu. Využití nalezne v potravinářství chemickém průmyslu. a chemickém průmyslu.

VAR 1.1 MV

VAR 1.1 MV

VAR 1.2 RV pro pro nádoby se vzdáleným přístupem – řešení výhodné zejména pro dodavatele obalů, u nichž je obtížná manipulace, popř. v prostorách, kde je omezený přístup k ředící nádobě. Využití nalezne zejména v chemiském průmyslu.

VAR 1.2  MV

VAR 1.2  MV

VAR 1.3 RV s vnitřním nožem – řešení pro případy, kdy je žádoucí, aby uživatel neměl přístup k membráně, která chrání koncentrát. Membrána je chráněna sadou navzájem se překrývajících přepážek, kolem nichž je umístěn obvodový nůž. Ten prořízne membránu v okamžiku, kdy je do ventilu našroubována PET lahev, popř. jiné napojení na objemnější nádobu. Využití nalezneme zejména v chemickém či farmaceutickém průmyslu.

VAR 1.3 MV

VAR 1.3 MV

VAR 1.4 RV pro velké nádoby – zejména průmysloví uživatelé využijí toto jednoduché, ale přitom efektivní řešení. Ředící ventil lze upevnit k libovolné nádobě, např. k víku kýble, barelu či IBC kontejneru.

VAR 1.4 MV

VAR 1.4 MV

VAR 2.1 RV s aretací – varianta, jež poskytuje nejvyšší stupeň ochrany, jelikož zcela vylučuje jakýkoliv kontakt uživatele s koncentrátem během celého procesu ředění. Systém funguje na základě plováku, který je umístěn uvnitř hrdla, které je součástí vaku.

Postup při ředění: Nejprve se do vaku skrze hrdlo nalije přesné množství vody či jiné kapaliny s níž se má koncentrát smísit – tím plovák vystoupá do požadované úrovně. Následně uživatel uchytí přes stěnu vaku plovák a pomocí síly s ním pootočí, čímž dojde k aretaci plováku na požadovaném místě. Nakonec se našroubuje na hrdlo vaku nádoba s koncentrátem. Šroubováním nejprve dojde k utěsnění celého systému, poté jehla umístěná na vrchu plováku a ve středu hrdla vnikne do ventilu, který zakrývá membránu (ventil není možné z nádoby odejmout). Uvnitř ventilu je umístěn obvodový nůž, který prořezává membránu.

VAR 2.1 MV

Skrze něj a ventil následně protéká koncentrát do spodního vaku, kde se smísí s vodou či jinou tekutinou. Po smísení se vrchní nádoba odšroubuje – aplikační roztok je připraven k použití. Je však možné aplikační roztok dále uchovávat ve vaku, jenž lze uzavřít přiloženou zátkou.

Celé balení produktu je výhodné dodávat na trh v krabici, jež obsahuje nádobu opatřenou ventilem s koncentrátem, prázdný vak a zátku na uzavření vaku po ředění. Výhodou je též možnost potisknout vak libovolným textem či obrázkem nebo umístěním risky pro přesné určení hladiny před ředěním.

Největší využití nalezne při ředění korozivních či jinak nebezpečných biocidních výrobků neprofesionálními uživateli. Tato varianta ředícího ventilu bude testována dle EN ISO 8317 (balení zamezující otevření dětmi).

VAR 2.2 RV bez aretace – varianta ředícího ventilu, která je téměř shodná s MV s aretací. Rozdíl je v tom, že uživatel neotáčí plovákem do strany, aby jej aretoval, ale stiskne jej z protilehlých stran na určeném místě, čímž dojde ke snazšímu způsobu aretace plováku. I tato varianta ředícího ventilu bude testována dle EN ISO 8317 (balení zamezující otevření dětmi).

VAR 2.2 MV

VAR 2.3 RV s úchytem mimo ředící nádobu – poslední verze ředícího ventilu, jenž využívá plovák uvnitř vaku se od předchozích liší v tom, že plovák se aretuje úchytem na hrdle mimo nádobu v níž se ředí kapaliny.

VAR 2.3 MV

Vak

Obrázek vlevo slouží jen k ilustraci, vaky jsou obvykle neprůhledné a potištěné např. obrázky, texty, návodem k užití, bezpečnostními symboly, P+H větami zředěného roztoku. Vaky jsou též po straně vybaveny riskou, která umožní přesné odměření vody v jinak neprůhledném vaku.

Všechna technická řešení jsou předmětem patentové přihlášky.

Požádejte si o vzorky ventilů zdarma.