Tel.: +420 724 388 995

Testování výrobků

Povinnou součástí registrační dokumentace, dossieru, jsou prokázané vlastnosti biocidních výrobků. Prokázání vlastností se provádí skrze testování v akreditovaných laboratořích.
Jedná se zejména o fyzikálně-chemické vlastnosti (viskozita, pH, povrchové napětí, hustota apod.), stabilitní zkoušky, vyluhovací zkoušky prokazující bezpečnost výrobku k životnímu prostředí nebo analytické metody pro jednotlivé účinné látky obsažené ve vašem výrobku.Pro tento účel nabízíme testování v akreditovaných laboratořích, s nimiž spolupracujeme.
Díky úzké spolupráci můžeme nabídnout výhodné ceny.

Rozsah nabízených zkoušek
 • ph
 • hustota
 • povrchové napětí
 • viskozita
 • pěnivost
 • bod varu
 • rozdělovací koeficien Kow
 • stabilitní zkoušky
 • vyluhovací studie
 • testování účinnosti
 • vývoj analytických metod včetně validací
 • aj.
Poradenství v chemickém průmyslu.

Zpracujeme registrační dokumentaci za vás.