Tel.: +420 724 388 995

Biocidy

Biocidy jsou tzv. účinné látky se specifickými vlastnostmi. Na trh se dostávají skrze formulace – biocidní přípravky. Jejich předností je schopnost zamezit růstu škodlivých organismů (bakterie, plísně), odpudit nežádoucí hmyz (repelentní přípravky), regulovat červotoče ve střešní konstrukci nebo hlodavce v komunální kanalizaci. To vše díky svým toxickým vlastnostem, jimiž disponují.

Ačkoliv to nemusí být zřejmé, biocidy jsou všude kolem nás. Jsou v desinfekčním mýdle, jímž si myjeme ruce, v sanitární desinfekci v naší koupelně, ve vodě našeho bazénu, textilu, který se do Evropy dopravil ze vzdálené Číny nebo v repelentních přípravcích, které aplikujeme na oblečení našich dětí, když je chráníme před nežádoucím hmyzem. Ve velké míře se biocidy spotřebovávají i v průmyslu. Např. jako in-can ochrana nátěrových hmot, v elektrárnách nebo na pilách zpracovávající čerstvě pořezané dřevo. V malé míře je dokonce najdeme i v pitné vodě, která teče z kohoutku u nás doma.


Vliv škodlivých organismů na lidské zdraví

Každý z nás si chrání své zdraví. To se týká i škodlivých organismů, jimž se snažíme vyhnout nebo předejít kontaktu s nimi. Mezi nejčastěji se vyskytující škodlivé organismy patří plísně vyvolávající alergickou reakci nebo infekční plísňová onemocnění. Další škodlivé organismy jsou viry a bakterie. Rozsah zdravotních problémů, které způsobují, je široký. Od průjmů a bolestí břicha až po zvracení. Mnohdy se tak děje kvůli nekvalitní pitné vodě (infikace bakterií Escherichia coli) nebo jen krátkodobým pobytem ve špatných hygienických podmínkách. Ke škodlivým organismům patří i řasy v našem bazénu nebo hlodavci a různorodý hmyz, který se usadil u nás doma či v blízkosti našeho obydlí.

Ošetřené předměty

Biocidy resp. biocidní přípravky se mohou přímo spotřebovávat nebo se aplikují do předmětů, které chceme ochránit. Takovým předmětem může být věc, látka nebo směs. Jedná se například o dřevěné konstrukce, fasády panelových domů, bazénovou vodu, oblečení, nátěrové hmoty či dřevěný nábytek. Zřejmě nejkomplexnějším a nejkomplikovanějším ošetřeným předmětem je osobní automobil. Všechny tyto předměty přebírají vlastnosti, jež původně patřily biocidním látkám, čímž se zajišťuje jejich konzervace a uchování původního stavu. Jen tak mohou být ochráněny.

Průmysl

Biocidní průmysl stojí na křižovatce. Společnosti se musí rozhodnout a vybrat si, jakou úlohu chtějí na trhu hrát. Mohou se stát pouhými distributory, když budou přeprodávat výrobky jiných společností pod svým obchodním názvem a nebudou se muset starat o zajištění povolení, testování či od koho mohu nakupovat suroviny do svých výrobků. Nebo se rozhodnou podstoupit riziko, investovat a zařadit se tak do úzké skupiny výrobců, kteří budou dominovat trhu. Budou moci nabízet svůj výrobek jiným společnostem všude v Evropské unii, ale současně se nebudou bát zajistit, aby jejich výrobek splňoval všechny požadavky plynoucí z biocidního nařízení a související technické dokumentace. Mohou se také rozhodnout spojit své síly a o povolení usilovat společně skrze konsorcia.