Tel.: +420 724 388 995

Informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Informace“)

 1. Kdo jsme

  Společnost REGSHARE s.r.o., IČO: 06772374, se sídlem na adrese č.p. 128, 277 03 Horní Počaply, Česká republika (dále jen „Společnost“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce osobních údajů, dává touto Informací na vědomí uživatelům svých služeb a obchodním partnerům, jak zpracovává a chrání získané osobní údaje. Předmětem tohoto dokumentu je informovat uživatele a zákazníky o osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme na základě Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen “GDPR”) o způsobech a nástrojích sloužících ke zpracování a o způsobech jejich ochrany.
 2. Účel tohoto dokumentu

  Předmětem tohoto dokumentu je informovat uživatele a zákazníky o osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme na základě Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen “GDPR”) o způsobech a nástrojích sloužících ke zpracování a o způsobech jejich ochrany.
 3. Na ochraně vašeho soukromí nám záleží

  Ochrana soukromí našich uživatelů a zákazníků je pro nás důležitou hodnotou, kterou jsme zohledňovali při vytváření našich služeb. Jsme si vědomí, že nakládáme s citlivými údaji, které byste si nepřáli sdílet s nikým bez vaší kontroly.
  Zavazujeme se neprodávat vaše data třetím stranám (více viz níže).
 4. Typy osobních údajů, které zpracováváme a jak je používáme

  V této části popisujeme údaje, které o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat, a informujeme vás o vašich volbách. Ne všechny údaje mají povahu osobních údajů, ale chceme být transparentní ohledně shromažďování údajů i v těchto situacích.
  1. Navštěvování webových stránek

   Během vaší návštěvy webových stránek analyzujeme, jak s nimi interagujete, abychom lépe porozuměli potřebám a preferencím uživatelů a mohli je tak vylepšovat. Většina takto získaných údajů nemá povahu osobních údajů a jsou uchovávány v agregované podobě pro účely statistické analýzy, usnadnění přihlašování a opětovného přihlašování do rozhraní pro registrované uživatele. Abychom mohli jednotlivé uživatele od sebe odlišit, přiřazujeme individuální identifikátor, což provádíme nastavením souboru cookie ve vašem prohlížeči.
  2. Analýza využití stránky

   Web používá službu analýzy webových stránek k shromažďování agregovaných statistických údajů o používání Webu (služba Google Analytics). Pro tuto analýzu nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Tyto údaje používáme ke zlepšení webových stránek a uživatelského komfortu a ke zlepšení dosahu našich služeb.
  3. Registrace

   Abyste se mohli na webu zaregistrovat, musíte vyplnit svůj e-mail, nastavit heslo, zvolit uživatelské jméno, určit kontaktní osobu a poskytnout údaje o vaší společnosti. Každému uživateli přiřazujeme po zaregistrování pro další zpracování číselné ID, které slouží jako pseudonymní identifikátor.
   E-mail použijeme, abychom s vámi zůstali v kontaktu v souvislosti s registrací a našimi službami. Důležitá upozornění vám budou zaslána prostřednictvím poskytnutého e-mailu nebo se s námi můžete spojit, abychom mohli zpracovat vaše požadavky (např. resetování hesla).
   Registrace a zpracování souvisejících osobních údajů se provádí na základě vašeho souhlasu poskytnutého během procesu registrace. Pro zabezpečení přístupu a zvýšení ochrany vašich dat používáme dvoufaktorovou autentifikaci prostřednictvím služby Google Authenticator.
  4. Kontakt prostřednictvím chatu

   Abychom zajistili co nejlepší zákaznickou podporu a přímou komunikaci s naší společností, mají uživatelé webu možnost kontaktovat nás prostřednictvím chatu integrovaného do webové stránky. Uživatelé mohou vyplnit osobní údaje v pre-chat a offline formuláři nebo během konverzace v rámci chatu. Tyto údaje jsou chráněny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a poskytovatel služby je nemůže poskytnout žádné třetí straně.
   Naše společnost využívá údaje z chatu pouze pro zodpovězení dotazů, případně jejich pozdější vyřízení. Pokud uživatel nedá přímý pokyn (například pro účely sjednání obchodu, zaslání personalizované nabídky a pod.), dále tyto údaje nezpracovává.
 5. Zpracovatelské subjekty

  Vaše osobní údaje nebudeme nikomu prodávat. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.
  Jako moderní podnik se však spoléháme na expertní služby našich partnerů, kteří nám pomáhají poskytovat lepší služby a zejména zajistit, aby data byla bezpečně uchovávána. Naše poskytovatele služeb vybíráme pečlivě a s ohledem na bezpečnost, důvěrnost a integritu vašich osobních údajů. Naši poskytovatelé služeb jsou vázáni smluvními povinnostmi uchovávat vaše data v bezpečí a v soukromí. S našimi poskytovateli služeb nesdílíme více dat, než je nutné. Níže popisujeme, jak jsou naši poskytovatelé služeb zapojeni do zpracování.
  • Aira GROUP, s.r.o.

   Využíváme služeb Aira GROUP, s.r.o. pro vývoj, správu a zabezpečení naší webové aplikace. Tento dodavatel zajišťuje pravidelné aktualizace a instalace bezpečnostních záplat (patch management), zabezpečení ukládaných dat, správu databází a vývoj založený na využití zabezpečených platforem.
  • Google analytics

   Pro analýzu využití webových stránek používáme analytické služby Google (jak popisujeme výše). Služby Google Analytics poskytuje Google LLC, společnost se sídlem v USA. Se společností Google LLC máme uzavřenou smlouvu o zpracování dat podle GDPR. Společnost Google získala mezinárodní certifikát Privacy Shield pro mezinárodní předávání osobních údajů.
  • Google authenticator

   Pro vysoce zabezpečené přihlašování do aplikace (a zamezení nejčastějším typům útoků na webové aplikace) využíváme nástroje Google authenticator, který sám osobní údaje nezpracovává, pouze se páruje k existujícímu uživateli.
   Tuto službu poskytuje rovněž společnost Google LLC.
  • Smartsupp.com, s.r.o.

   Primární funkcionalitou chatovacího modulu poskytovaného Smartsupp.com, s.r.o. je zajištění komunikace s návštěvníky webu v reálném čase. Součástí služby jsou moduly:
   1. Chat box (chat widget) který je umístěn na webu vložením skriptu do jeho kódu.
   2. Dashboard, který vy a vaši zaměstnanci můžete použít k zodpovězení otázek návštěvníků vašich stránek položených skrze chat box. Dashboard je webové rozhraní dostupné na adrese dashboard.smartsupp.com. Zde si rovněž můžete změnit nastavení služby.
   3. Mobilní aplikace která umožňuje komunikaci s uživateli prostřednictvím mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS/iPhone. Detailní popis a podmínky ochrany osobních údajů můžete najít na adrese: www.smartsupp.com.
  • INTERNET CZ,a.s. (Forpsi hosting)

   Hosting webové stránky (provoz webserveru a databáze) pro nás zajišťuje certifikovaný dodavatel INTERNET CZ,a.s.
   Detailní informace o závazcích dodavatele k ochraně osobních údajů naleznete na této adrese: https://www.forpsi.com/agreements/ochrana_os_udaju_cz_obecna.aspx/.
 6. Cookies použité na webu

  Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči. Používají je weboví vývojáři, aby uživatelům pomohli efektivně procházet jejich webové stránky a provádět určité funkce, zejména snazší přihlašování. Vzhledem k jejich hlavní úloze při zlepšování použitelnosti webu nebo usnadnění procesů může zakázání souborů cookie uživatelům bránit v používání určitých funkcí webu. Více informací o cookies najdete na allaboutcookies.org nebo na související wikipedii.
 7. Poučení o vašich právech

  Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů (například jejich užívání a zpracování pro potřeby přímého marketingu). Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, aniž by to pro vás mělo nepříznivé důsledky. Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše). Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.
  Berte na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.
  Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 8. Doba uchování osobních údajů

  Uchováváme osobní údaje jen tak dlouho, jak bude třeba v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů, ne déle než je třeba k naplnění účelů uvedených v této Informaci a/nebo tak, jak to vyžadují platné právní předpisy, včetně dodržování zákonem stanovené minimální doby uchovávání osobních údajů, a/nebo jak je třeba k uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob). Například, pokud jste naším Obchodním partnerem, budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a příp. po dobu vyžadovanou místními právními předpisy (zejména daňovými a účetními). Máme-li s vámi jako Obchodním partnerem déle trvající obchodní vztah (například pokud ve smlouvách s vámi opakovaně používáme tytéž osobní údaje), budeme uchovávat vaše osobní údaje, dokud náš obchodní vztah neskončí, po zákonem stanovenou minimální dobu uchovávání osobních údajů a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů. Pro další informace o tom, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje, nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů.
 9. Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje ukládáme na serverech třetích osob (viz výše). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. S externími poskytovateli hostingu jsme uzavřeli smlouvy, které zahrnují ujednání o organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů. Uživatelé odpovídají za utajení svých přístupových údajů (např. hesel), které umožňují přístup k částem webu pro registrované uživatele.
  Odesílání osobních údajů přes internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našeho webu a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, snažíme se zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování adekvátních procesů a používání bezpečnostních prvků.
 10. Odkazy na jiné webové stránky

  Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou pod kontrolou Společnosti. Po kliknutí na externí odkaz budete odkázáni na webové stránky třetích osob. Navštívíte-li tyto odkazované webové stránky, měli byste se seznámit s jejich informací o ochraně osobních údajů. Neodpovídáme za zásady a postupy jiných společností. Naše Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí a zásadami či postupy stránek či služeb třetích osob a neodpovídá za ně.
 11. Změny Informací

  Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit a aktualizovat tyto Informace. O těchto změnách vždy budete řádně a včas informováni prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů.
 12. Kontaktní údaje

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese REGSHARE s.r.o., Horní Počaply 128, 277 03 Horní Počaply, Datová schránka: vdwy623, e-mail: info@regshare.eu.